Budapest választ

1922 nemzetgyűlési

Kódolás     Szavazóköri     Választókerületi     Közigazgatási kerületi     Excel letöltése
rövidítés  feloldás 
KKER22  közigazgatási kerületek sorszáma (1-10.) 
VKER22  választókerületek neve (Buda, Észak-Pest, Dél-Pest) 
SZK26  későbbi (1926-os) szavazókörök sorszáma (1-200) 
VJOG22  választójogosultak száma 
SZAV22  résztvettek száma 
SZAV22S  résztvettek százaléka (szav/vjog) 
ERV22  érvényes szavazatok száma 
ERV22S  érvényes szavazatok százaléka (erv/szav) 
ARANY22S  az érvényes szavazatok és a választójogosultak arányszáma (erv/vjog) 
TLEN22  érvénytelen szavazatok száma 
TLEN22S  érvénytelen szavazatok százaléka (tlen/szav) 
KREP22  Keresztény Egységes Párt (Keresztény Egység Tábora): szavazatszáma 
KREP22S  Keresztény Egységes Párt (Keresztény Egység Tábora): szavazatainak százaléka (krep/erv) 
AFP22  Andrássy-Friedrich Párt (Keresztény Nemzeti Földmíves és Polgári Párt): szavazatszáma 
AFP22S  Andrássy-Friedrich Párt (Keresztény Nemzeti Földmíves és Polgári Párt): szavazatainak százaléka (afp/erv) 
KNP22  Keresztény Nemzeti Párt (régi Friedrich-párt): szavazatszáma 
KNP22S  Keresztény Nemzeti Párt (régi Friedrich-párt): szavazatainak százaléka (knp/erv) 
SZKRE22  Szövetséges Keresztény Ellenzéki Párt (AFP és KRSZP közös listája): szavazatszáma 
SZKRE22S  Szövetséges Keresztény Ellenzéki Párt (AFP és KRSZP közös listája): szavazatainak százaléka (szkre/erv) 
KRSZP22  Keresztényszocialista Párt (KNEP kisebbségi pártja, Haller): szavazatszáma 
KRSZP22S  Keresztényszocialista Párt (KNEP kisebbségi pártja, Haller): szavazatainak százaléka (krszp/erv) 
NPP22  Nemzeti Polgári Párt (Heinrich-párt): szavazatszáma 
NPP22S  Nemzeti Polgári Párt (Heinrich-párt): szavazatainak százaléka (npp/erv) 
GPP22  Gazdasági Politikai Párt: szavazatszáma 
GPP22S  Gazdasági Politikai Párt: szavazatainak százaléka (gpp/erv) 
HP22  Honvédelmi Párt: szavazatszáma 
HP22S  Honvédelmi Párt: szavazatainak százaléka (hp/erv) 
ENDSZP22  Egyesült Nemzeti Demokrata és Szabadelvű Párt: szavazatszáma 
ENDSZP22S  Egyesült Nemzeti Demokrata és Szabadelvű Párt: szavazatainak százaléka (endszp/erv) 
F48KP22  Függetlenségi '48-as és Kossuth Párt: szavazatszáma 
F48KP22S  Függetlenségi '48-as és Kossuth Párt: szavazatainak százaléka (f48kp/erv) 
MSZDP22  Magyarországi Szociáldemokrata Párt: szavazatszáma 
MSZDP22S  Magyarországi Szociáldemokrata Párt: szavazatainak százaléka (mszdp/erv) 
 
KER22  keresztény pártok összesített szavazatszáma (KREP+AFP+KNP+SZKRE+KRSZP) 
KER22S  keresztény pártok összesített szavazatainak százaléka (ker/erv) 
TJOBB22  további jobboldali pártok összesített szavazatszáma (NPP+GPP+HP) 
TJOBB22S  további jobboldali pártok összesített szavazatainak százaléka (tjobb/erv) 
LIB22  liberális ellenzék összesített szavazatszáma (ENDSZP+F48KP) 
LIB22S  liberális ellenzék összesített szavazatainak százaléka (lib/erv) 
MSZDP22  Magyarországi Szociáldemokrata Párt: szavazatszáma 
MSZDP22S  Magyarországi Szociáldemokrata Párt: szavazatainak százaléka (mszdp/erv) 
 
JOBB22  jobboldal összesített szavazatszáma (KER+TJOBB) 
JOBB22S  jobboldal összesített szavazatainak százaléka (jobb/erv) 
BALIB22  baloldali-liberális ellenzék összesített szavazatszáma (LIB+MSZDP) 
BALIB22S  baloldali-liberális ellenzék összesített szavazatainak százaléka (balib/erv) 
MAXI22  a legtöbb szavazatot szerzett irányzat összesített szavazatainak százaléka 
MAXIK22  a legtöbb szavazatot szerzett irányzat kódja: 
  1=KER (59 db), 2=LIB (44 db), 3=Bal (MSZDP, 97 db) 
 
22  választási év (1922. június 1–2.) 
S  százalék 
0  párteredményeknél: nem indult az adott választókerületben 
 
Források:  Választási eredmény: 
  Mónus Illés: Az országgyűlési képviselőválasztás számadatai. A budapesti és budapestkörnyéki képviselőválasztás számadatai 1922-ről és 1926-ról. Szocializmus, 1927/2. 41–56., táblázatok: 48–56. 
  Budapest Székesfőváros Statisztikai Évkönyve, 1921–1924., 566. 
 
  Szavazóköri beosztás: későbbi, 1926-os alapján 
  Budapest jogszabályai. A főváros szabályrendeleteinek, szabályzatainak, szolgálati utasításainak és elvi határozatainak rendszeres évi gyűjteménye 1925–1927, 119–175. 
  Budapest Székesfőváros utcáinak, utainak és tereinek beosztása törvényhatósági választókerületek, közigazgatási kerületek, nemzetgyűlési választókerületek és szavazókörök szerint. Székesfőváros Tanácsa, Budapest, [1925]. 
  BFL XV.16.e. 251/39. (térképek, nem teljes) 
KKER22  VKER22  SZK26    VJOG22  ERV22  ARANY22S  KER22  KER22S  TJOBB22  TJOBB22S  LIB22  LIB22S  MSZDP22  MSZDP22S    JOBB22  JOBB22S  BALIB22  BALIB22S  MAXI22  MAXIK22 
Buda    1 992  1 860  93,37  1327  71,34  140  7,53  88  4,73  305  16,40    1 467  78,87  393  21,13  71,34 
Buda    1 210  1 095  90,50  657  60,00  88  8,04  134  12,24  216  19,73    745  68,04  350  31,96  60,00 
Buda    1 329  1 218  91,65  742  60,92  118  9,69  166  13,63  192  15,76    860  70,61  358  29,39  60,92 
Buda    1 803  1 641  91,01  809  49,30  228  13,89  278  16,94  326  19,87    1 037  63,19  604  36,81  49,30 
Buda    2 363  1 801  76,22  959  53,25  144  8,00  151  8,38  547  30,37    1 103  61,24  698  38,76  53,25 
Buda    2 038  1 877  92,10  724  38,57  129  6,87  177  9,43  847  45,13    853  45,44  1 024  54,56  45,13 
Buda    1 787  1 554  86,96  852  54,83  137  8,82  170  10,94  395  25,42    989  63,64  565  36,36  54,83 
Buda    1 986  1 746  87,92  924  52,92  325  18,61  266  15,23  231  13,23    1 249  71,53  497  28,47  52,92 
Buda    1 592  1 396  87,69  560  40,11  173  12,39  117  8,38  546  39,11    733  52,51  663  47,49  40,11 
Buda  10    2 008  1 360  67,73  460  33,82  197  14,49  328  24,12  375  27,57    657  48,31  703  51,69  33,82 
Buda  11    1 515  1 495  98,68  707  47,29  165  11,04  199  13,31  424  28,36    872  58,33  623  41,67  47,29 
Buda  12    1 502  1 363  90,75  749  54,95  127  9,32  162  11,89  325  23,84    876  64,27  487  35,73  54,95 
Buda  13    1 474  1 215  82,43  418  34,40  83  6,83  77  6,34  637  52,43    501  41,23  714  58,77  52,43 
Buda  14    1 814  1 688  93,05  619  36,67  173  10,25  117  6,93  779  46,15    792  46,92  896  53,08  46,15 
Buda  15    1 697  1 527  89,98  861  56,39  77  5,04  143  9,36  446  29,21    938  61,43  589  38,57  56,39 
Buda  16    2 411  2 017  83,66  1178  58,40  59  2,93  234  11,60  546  27,07    1 237  61,33  780  38,67  58,40 
Buda  17    2 558  2 193  85,73  945  43,09  167  7,62  144  6,57  937  42,73    1 112  50,71  1 081  49,29  43,09 
Buda  18    1 956  1 721  87,99  971  56,42  104  6,04  123  7,15  523  30,39    1 075  62,46  646  37,54  56,42 
Buda  19    1 411  1 311  92,91  751  57,28  143  10,91  168  12,81  249  18,99    894  68,19  417  31,81  57,28 
Buda  20    1 770  1 525  86,16  862  56,52  136  8,92  204  13,38  323  21,18    998  65,44  527  34,56  56,52 
Buda  21    1 470  1 321  89,86  737  55,79  93  7,04  164  12,41  327  24,75    830  62,83  491  37,17  55,79 
Buda  22    919  795  86,51  455  57,23  120  15,09  95  11,95  125  15,72    575  72,33  220  27,67  57,23 
Buda  23    1 272  1 170  91,98  698  59,66  104  8,89  96  8,21  272  23,25    802  68,55  368  31,45  59,66 
Buda  24    1 471  1 327  90,21  700  52,75  139  10,47  225  16,96  263  19,82    839  63,23  488  36,77  52,75 
Buda  25    1 654  1 385  83,74  763  55,09  130  9,39  209  15,09  283  20,43    893  64,48  492  35,52  55,09 
Buda  26    2 259  1 984  87,83  1049  52,87  162  8,17  207  10,43  566  28,53    1 211  61,04  773  38,96  52,87 
Buda  27    2 231  2 020  90,54  938  46,44  142  7,03  232  11,49  708  35,05    1 080  53,47  940  46,53  46,44 
Buda  28    1 918  1 669  87,02  857  51,35  100  5,99  316  18,93  396  23,73    957  57,34  712  42,66  51,35 
Buda  29    1 505  1 330  88,37  602  45,26  87  6,54  278  20,90  363  27,29    689  51,80  641  48,20  45,26 
Buda  30    1 660  1 486  89,52  598  40,24  127  8,55  442  29,74  319  21,47    725  48,79  761  51,21  40,24 
Buda  31    1 518  1 385  91,24  571  41,23  132  9,53  367  26,50  315  22,74    703  50,76  682  49,24  41,23 
Buda  32    1 492  1 300  87,13  557  42,85  102  7,85  222  17,08  419  32,23    659  50,69  641  49,31  42,85 
Buda  33    1 226  1 098  89,56  471  42,90  95  8,65  242  22,04  290  26,41    566  51,55  532  48,45  42,90 
Buda  34    1 534  1 255  81,81  517  41,20  111  8,84  184  14,66  443  35,30    628  50,04  627  49,96  41,20 
Buda  35    1 956  1 745  89,21  592  33,93  64  3,67  166  9,51  923  52,89    656  37,59  1 089  62,41  52,89 
Buda  36    2 042  1 803  88,30  666  36,94  68  3,77  451  25,01  618  34,28    734  40,71  1 069  59,29  36,94 
Buda  37    1 968  1 822  92,58  460  25,25  54  2,96  446  24,48  862  47,31    514  28,21  1 308  71,79  47,31 
Buda  38    2 241  2 070  92,37  609  29,42  73  3,53  402  19,42  986  47,63    682  32,95  1 388  67,05  47,63 
Buda  39    926  856  92,44  273  31,89  15  1,75  151  17,64  417  48,71    288  33,64  568  66,36  48,71 
Buda  40    1 419  1 356  95,56  483  35,62  42  3,10  205  15,12  626  46,17    525  38,72  831  61,28  46,17 
Buda  41    1 282  1 168  91,11  329  28,17  35  3,00  129  11,04  675  57,79    364  31,16  804  68,84  57,79 
Buda  42    1 962  1 632  83,18  473  28,98  90  5,51  257  15,75  812  49,75    563  34,50  1 069  65,50  49,75 
Buda  43    1 652  1 577  95,46  522  33,10  71  4,50  172  10,91  812  51,49    593  37,60  984  62,40  51,49 
Buda  44    1 696  1 422  83,84  416  29,25  34  2,39  151  10,62  821  57,74    450  31,65  972  68,35  57,74 
Dél-Pest  45    2 326  2 022  86,93  922  45,60  389  19,24  319  15,78  392  19,39    1 311  64,84  711  35,16  45,60 
Dél-Pest  46    1 429  1 207  84,46  484  40,10  218  18,06  245  20,30  260  21,54    702  58,16  505  41,84  40,10 
Dél-Pest  47    1 475  1 270  86,10  580  45,67  201  15,83  220  17,32  269  21,18    781  61,50  489  38,50  45,67 
Dél-Pest  48    1 736  1 453  83,70  658  45,29  217  14,93  231  15,90  347  23,88    875  60,22  578  39,78  45,29 
Dél-Pest  49    1 992  1 696  85,14  629  37,09  281  16,57  410  24,17  376  22,17    910  53,66  786  46,34  37,09 
Dél-Pest  50    1 756  1 530  87,13  406  26,54  262  17,12  623  40,72  239  15,62    668  43,66  862  56,34  40,72 
Dél-Pest  51    1 090  922  84,59  346  37,53  178  19,31  192  20,82  206  22,34    524  56,83  398  43,17  37,53 
Észak-Pest  52    1 887  1 633  86,54  542  33,19  109  6,67  654  40,05  328  20,09    651  39,87  982  60,13  40,05 
Észak-Pest  53    1 380  1 584  114,78  391  24,68  75  4,73  799  50,44  319  20,14    466  29,42  1 118  70,58  50,44 
Észak-Pest  54    1 354  1 365  100,81  284  20,81  69  5,05  668  48,94  344  25,20    353  25,86  1 012  74,14  48,94 
Észak-Pest  55    1 958  1 640  83,76  446  27,20  113  6,89  745  45,43  336  20,49    559  34,09  1 081  65,91  45,43 
Észak-Pest  56    1 360  1 220  89,71  355  29,10  63  5,16  480  39,34  322  26,39    418  34,26  802  65,74  39,34 
Észak-Pest  57    1 918  1 682  87,70  379  22,53  98  5,83  850  50,54  355  21,11    477  28,36  1 205  71,64  50,54 
Észak-Pest  58    1 188  1 006  84,68  189  18,79  35  3,48  591  58,75  191  18,99    224  22,27  782  77,73  58,75 
Észak-Pest  59    1 614  1 416  87,73  282  19,92  94  6,64  807  56,99  233  16,45    376  26,55  1 040  73,45  56,99 
Észak-Pest  60    1 532  1 389  90,67  233  16,77  32  2,30  829  59,68  295  21,24    265  19,08  1 124  80,92  59,68 
Észak-Pest  61    1 384  1 232  89,02  207  16,80  26  2,11  473  38,39  526  42,69    233  18,91  999  81,09  42,69 
Észak-Pest  62    1 333  1 163  87,25  172  14,79  37  3,18  710  61,05  244  20,98    209  17,97  954  82,03  61,05 
Észak-Pest  63    1 056  931  88,16  126  13,53  43  4,62  564  60,58  198  21,27    169  18,15  762  81,85  60,58 
Észak-Pest  64    1 803  1 642  91,07  324  19,73  14  0,85  825  50,24  479  29,17    338  20,58  1 304  79,42  50,24 
Észak-Pest  65    1 952  1 690  86,58  338  20,00  38  2,25  980  57,99  334  19,76    376  22,25  1 314  77,75  57,99 
Észak-Pest  66    1 945  1 646  84,63  309  18,77  24  1,46  281  17,07  1032  62,70    333  20,23  1 313  79,77  62,70 
Észak-Pest  67    1 290  1 204  93,33  328  27,24  58  4,82  192  15,95  626  51,99    386  32,06  818  67,94  51,99 
Észak-Pest  68    674  984  145,99  206  20,93  15  1,52  60  6,10  703  71,44    221  22,46  763  77,54  71,44 
Észak-Pest  69    1 888  1 675  88,72  257  15,34  15  0,90  60  3,58  1343  80,18    272  16,24  1 403  83,76  80,18 
Észak-Pest  70    1 764  1 603  90,87  261  16,28  33  2,06  859  53,59  450  28,07    294  18,34  1 309  81,66  53,59 
Észak-Pest  71    1 394  1 267  90,89  99  7,81  40  3,16  759  59,91  369  29,12    139  10,97  1 128  89,03  59,91 
Észak-Pest  72    1 013  916  90,42  75  8,19  23  2,51  564  61,57  254  27,73    98  10,70  818  89,30  61,57 
Észak-Pest  73    2 091  1 873  89,57  262  13,99  65  3,47  1090  58,20  456  24,35    327  17,46  1 546  82,54  58,20 
Észak-Pest  74    1 130  1 025  90,71  143  13,95  16  1,56  559  54,54  307  29,95    159  15,51  866  84,49  54,54 
Észak-Pest  75    1 576  1 457  92,45  256  17,57  29  1,99  761  52,23  411  28,21    285  19,56  1 172  80,44  52,23 
Észak-Pest  76    2 420  2 176  89,92  469  21,55  71  3,26  1031  47,38  605  27,80    540  24,82  1 636  75,18  47,38 
Észak-Pest  77    1 248  1 103  88,38  155  14,05  43  3,90  683  61,92  222  20,13    198  17,95  905  82,05  61,92 
Észak-Pest  78    2 061  1 672  81,13  301  18,00  17  1,02  705  42,17  649  38,82    318  19,02  1 354  80,98  42,17 
Észak-Pest  79    2 084  1 869  89,68  322  17,23  39  2,09  759  40,61  749  40,07    361  19,32  1 508  80,68  40,61 
Észak-Pest  80    1 941  1 782  91,81  276  15,49  107  6,00  931  52,24  468  26,26    383  21,49  1 399  78,51  52,24 
Észak-Pest  81    2 023  1 830  90,46  288  15,74  64  3,50  826  45,14  652  35,63    352  19,23  1 478  80,77  45,14 
Észak-Pest  82    1 056  918  86,93  170  18,52  28  3,05  420  45,75  300  32,68    198  21,57  720  78,43  45,75 
Észak-Pest  83    1 908  1 711  89,68  218  12,74  47  2,75  995  58,15  451  26,36    265  15,49  1 446  84,51  58,15 
Észak-Pest  84    1 714  1 508  87,98  265  17,57  54  3,58  749  49,67  440  29,18    319  21,15  1 189  78,85  49,67 
Észak-Pest  85    1 689  1 559  92,30  232  14,88  30  1,92  823  52,79  474  30,40    262  16,81  1 297  83,19  52,79 
Észak-Pest  86    1 187  1 059  89,22  219  20,68  22  2,08  290  27,38  528  49,86    241  22,76  818  77,24  49,86 
Észak-Pest  87    1 683  1 549  92,04  444  28,66  63  4,07  587  37,90  455  29,37    507  32,73  1 042  67,27  37,90 
Észak-Pest  88    1 711  1 516  88,60  320  21,11  20  1,32  487  32,12  689  45,45    340  22,43  1 176  77,57  45,45 
Észak-Pest  89    1 893  1 679  88,70  355  21,14  98  5,84  648  38,59  578  34,43    453  26,98  1 226  73,02  38,59 
Észak-Pest  90    1 321  1 172  88,72  331  28,24  87  7,42  530  45,22  224  19,11    418  35,67  754  64,33  45,22 
Észak-Pest  91    1 610  1 459  90,62  457  31,32  97  6,65  432  29,61  473  32,42    554  37,97  905  62,03  32,42 
Észak-Pest  92    1 129  982  86,98  244  24,85  22  2,24  305  31,06  411  41,85    266  27,09  716  72,91  41,85 
Észak-Pest  93    1 271  1 124  88,43  283  25,18  136  12,10  398  35,41  307  27,31    419  37,28  705  62,72  35,41 
Észak-Pest  94    1 040  896  86,15  289  32,25  24  2,68  70  7,81  513  57,25    313  34,93  583  65,07  57,25 
Észak-Pest  95    2 586  2 367  91,53  588  24,84  28  1,18  115  4,86  1636  69,12    616  26,02  1 751  73,98  69,12 
Észak-Pest  96    1 418  1 230  86,74  171  13,90  10  0,81  81  6,59  968  78,70    181  14,72  1 049  85,28  78,70 
Észak-Pest  97    2 287  1 978  86,49  431  21,79  27  1,37  147  7,43  1373  69,41    458  23,15  1 520  76,85  69,41 
Észak-Pest  98    2 041  1 804  88,39  455  25,22  27  1,50  173  9,59  1149  63,69    482  26,72  1 322  73,28  63,69 
Észak-Pest  99    2 012  1 775  88,22  303  17,07  16  0,90  173  9,75  1283  72,28    319  17,97  1 456  82,03  72,28 
Észak-Pest  100    1 631  1 355  83,08  188  13,87  17  1,25  75  5,54  1075  79,34    205  15,13  1 150  84,87  79,34 
Észak-Pest  101    2 597  2 274  87,56  476  20,93  24  1,06  178  7,83  1596  70,18    500  21,99  1 774  78,01  70,18 
Észak-Pest  102    1 429  1 239  86,70  285  23,00  20  1,61  108  8,72  826  66,67    305  24,62  934  75,38  66,67 
Észak-Pest  103    1 389  1 205  86,75  258  21,41  25  2,07  170  14,11  752  62,41    283  23,49  922  76,51  62,41 
Észak-Pest  104    1 905  1 645  86,35  373  22,67  36  2,19  238  14,47  998  60,67    409  24,86  1 236  75,14  60,67 
Észak-Pest  105    2 039  1 853  90,88  182  9,82  19  1,03  982  53,00  670  36,16    201  10,85  1 652  89,15  53,00 
Észak-Pest  106    1 541  1 406  91,24  215  15,29  43  3,06  739  52,56  409  29,09    258  18,35  1 148  81,65  52,56 
Észak-Pest  107    1 806  1 672  92,58  309  18,48  29  1,73  712  42,58  622  37,20    338  20,22  1 334  79,78  42,58 
Észak-Pest  108    2 276  1 789  78,60  230  12,86  22  1,23  744  41,59  793  44,33    252  14,09  1 537  85,91  44,33 
Észak-Pest  109    2 413  2 231  92,46  342  15,33  38  1,70  1105  49,53  746  33,44    380  17,03  1 851  82,97  49,53 
Észak-Pest  110    2 085  1 909  91,56  257  13,46  53  2,78  1044  54,69  555  29,07    310  16,24  1 599  83,76  54,69 
Észak-Pest  111    2 010  1 834  91,24  278  15,16  32  1,74  839  45,75  685  37,35    310  16,90  1 524  83,10  45,75 
Észak-Pest  112    1 445  1 298  89,83  233  17,95  45  3,47  520  40,06  500  38,52    278  21,42  1 020  78,58  40,06 
Észak-Pest  113    1 905  1 713  89,92  323  18,86  16  0,93  639  37,30  735  42,91    339  19,79  1 374  80,21  42,91 
Észak-Pest  114    1 684  1 530  90,86  433  28,30  33  2,16  433  28,30  631  41,24    466  30,46  1 064  69,54  41,24 
Észak-Pest  115    2 362  2 154  91,19  335  15,55  29  1,35  798  37,05  992  46,05    364  16,90  1 790  83,10  46,05 
Észak-Pest  116    1 562  1 420  90,91  224  15,77  36  2,54  602  42,39  558  39,30    260  18,31  1 160  81,69  42,39 
Észak-Pest  117    2 263  2 031  89,75  327  16,10  36  1,77  616  30,33  1052  51,80    363  17,87  1 668  82,13  51,80 
Észak-Pest  118    2 184  1 906  87,27  372  19,52  33  1,73  759  39,82  742  38,93    405  21,25  1 501  78,75  39,82 
Észak-Pest  119    1 698  1 430  84,22  275  19,23  20  1,40  560  39,16  575  40,21    295  20,63  1 135  79,37  40,21 
Észak-Pest  120    1 860  1 696  91,18  471  27,77  89  5,25  759  44,75  377  22,23    560  33,02  1 136  66,98  44,75 
Észak-Pest  121    1 996  1 795  89,93  516  28,75  39  2,17  534  29,75  706  39,33    555  30,92  1 240  69,08  39,33 
Észak-Pest  122    2 363  2 168  91,75  560  25,83  30  1,38  582  26,85  996  45,94    590  27,21  1 578  72,79  45,94 
Észak-Pest  123    2 260  2 032  89,91  535  26,33  32  1,57  505  24,85  960  47,24    567  27,90  1 465  72,10  47,24 
Észak-Pest  124    2 345  2 097  89,42  616  29,38  28  1,34  542  25,85  911  43,44    644  30,71  1 453  69,29  43,44 
Észak-Pest  125    1 714  1 560  91,02  345  22,12  38  2,44  481  30,83  696  44,62    383  24,55  1 177  75,45  44,62 
Észak-Pest  126    1 421  1 262  88,81  266  21,08  21  1,66  251  19,89  724  57,37    287  22,74  975  77,26  57,37 
Észak-Pest  127    1 290  1 058  82,02  279  26,37  20  1,89  260  24,57  499  47,16    299  28,26  759  71,74  47,16 
Észak-Pest  128    1 943  1 745  89,81  462  26,48  36  2,06  553  31,69  694  39,77    498  28,54  1 247  71,46  39,77 
Dél-Pest  129    2 201  1 881  85,46  512  27,22  153  8,13  518  27,54  698  37,11    665  35,35  1 216  64,65  37,11 
Dél-Pest  130    1 949  1 725  88,51  460  26,67  76  4,41  403  23,36  786  45,57    536  31,07  1 189  68,93  45,57 
Dél-Pest  131    1 921  1 720  89,54  529  30,76  93  5,41  490  28,49  608  35,35    622  36,16  1 098  63,84  35,35 
Dél-Pest  132    2 095  1 799  85,87  609  33,85  145  8,06  514  28,57  531  29,52    754  41,91  1 045  58,09  33,85 
Dél-Pest  133    1 963  1 742  88,74  513  29,45  119  6,83  301  17,28  809  46,44    632  36,28  1 110  63,72  46,44 
Dél-Pest  134    1 549  1 371  88,51  510  37,20  135  9,85  291  21,23  435  31,73    645  47,05  726  52,95  37,20 
Dél-Pest  135    2 476  2 146  86,67  753  35,09  86  4,01  317  14,77  990  46,13    839  39,10  1 307  60,90  46,13 
Dél-Pest  136    2 198  2 030  92,36  724  35,67  99  4,88  227  11,18  980  48,28    823  40,54  1 207  59,46  48,28 
Dél-Pest  137    1 694  1 470  86,78  497  33,81  73  4,97  148  10,07  752  51,16    570  38,78  900  61,22  51,16 
Dél-Pest  138    1 878  1 612  85,84  449  27,85  55  3,41  112  6,95  996  61,79    504  31,27  1 108  68,73  61,79 
Dél-Pest  139    2 218  1 893  85,35  519  27,42  97  5,12  187  9,88  1090  57,58    616  32,54  1 277  67,46  57,58 
Dél-Pest  140    1 907  1 661  87,10  793  47,74  248  14,93  313  18,84  307  18,48    1 041  62,67  620  37,33  47,74 
Dél-Pest  141    1 726  1 518  87,95  547  36,03  162  10,67  399  26,28  410  27,01    709  46,71  809  53,29  36,03 
Dél-Pest  142    1 757  1 555  88,50  446  28,68  143  9,20  431  27,72  535  34,41    589  37,88  966  62,12  34,41 
Dél-Pest  143    1 555  1 386  89,13  710  51,23  159  11,47  192  13,85  325  23,45    869  62,70  517  37,30  51,23 
Dél-Pest  144    2 330  2 059  88,37  1026  49,83  281  13,65  356  17,29  396  19,23    1 307  63,48  752  36,52  49,83 
Dél-Pest  145    2 475  2 217  89,58  1066  48,08  294  13,26  446  20,12  411  18,54    1 360  61,34  857  38,66  48,08 
Dél-Pest  146    1 795  1 527  85,07  350  22,92  151  9,89  437  28,62  589  38,57    501  32,81  1 026  67,19  38,57 
Dél-Pest  147    1 858  1 688  90,85  382  22,63  116  6,87  532  31,52  658  38,98    498  29,50  1 190  70,50  38,98 
Dél-Pest  148    2 154  1 771  82,22  311  17,56  105  5,93  577  32,58  778  43,93    416  23,49  1 355  76,51  43,93 
Dél-Pest  149    1 654  1 469  88,81  332  22,60  100  6,81  446  30,36  591  40,23    432  29,41  1 037  70,59  40,23 
Dél-Pest  150    1 506  1 318  87,52  616  46,74  97  7,36  220  16,69  385  29,21    713  54,10  605  45,90  46,74 
Dél-Pest  151    1 811  1 584  87,47  654  41,29  118  7,45  253  15,97  559  35,29    772  48,74  812  51,26  41,29 
Dél-Pest  152    2 049  1 850  90,29  509  27,51  198  10,70  430  23,24  713  38,54    707  38,22  1 143  61,78  38,54 
Dél-Pest  153    1 865  1 615  86,60  322  19,94  115  7,12  379  23,47  799  49,47    437  27,06  1 178  72,94  49,47 
Dél-Pest  154    1 830  1 505  82,24  522  34,68  121  8,04  213  14,15  649  43,12    643  42,72  862  57,28  43,12 
Dél-Pest  155    2 840  2 456  86,48  393  16,00  100  4,07  674  27,44  1289  52,48    493  20,07  1 963  79,93  52,48 
Dél-Pest  156    2 207  1 870  84,73  426  22,78  111  5,94  251  13,42  1082  57,86    537  28,72  1 333  71,28  57,86 
Dél-Pest  157    3 135  2 820  89,95  524  18,58  105  3,72  544  19,29  1647  58,40    629  22,30  2 191  77,70  58,40 
Dél-Pest  158    1 773  1 597  90,07  612  38,32  176  11,02  268  16,78  541  33,88    788  49,34  809  50,66  38,32 
Dél-Pest  159    1 532  1 335  87,14  546  40,90  122  9,14  182  13,63  485  36,33    668  50,04  667  49,96  40,90 
Dél-Pest  160    2 150  1 882  87,53  617  32,78  138  7,33  165  8,77  962  51,12    755  40,12  1 127  59,88  51,12 
Dél-Pest  161    1 668  1 459  87,47  446  30,57  139  9,53  141  9,66  733  50,24    585  40,10  874  59,90  50,24 
Dél-Pest  162    1 598  1 422  88,99  460  32,35  110  7,74  104  7,31  748  52,60    570  40,08  852  59,92  52,60 
Dél-Pest  163    1 869  1 435  76,78  464  32,33  67  4,67  140  9,76  764  53,24    531  37,00  904  63,00  53,24 
Dél-Pest  164    1 735  1 491  85,94  507  34,00  125  8,38  174  11,67  685  45,94    632  42,39  859  57,61  45,94 
Dél-Pest  165    1 915  1 694  88,46  537  31,70  79  4,66  224  13,22  854  50,41    616  36,36  1 078  63,64  50,41 
Dél-Pest  166    2 245  1 775  79,06  438  24,68  56  3,15  143  8,06  1138  64,11    494  27,83  1 281  72,17  64,11 
Dél-Pest  167    1 669  1 512  90,59  441  29,17  90  5,95  298  19,71  683  45,17    531  35,12  981  64,88  45,17 
Dél-Pest  168    2 102  1 894  90,10  401  21,17  67  3,54  112  5,91  1314  69,38    468  24,71  1 426  75,29  69,38 
Dél-Pest  169    1 229  1 090  88,69  402  36,88  131  12,02  358  32,84  199  18,26    533  48,90  557  51,10  36,88 
Dél-Pest  170    1 581  1 438  90,96  696  48,40  147  10,22  364  25,31  231  16,06    843  58,62  595  41,38  48,40 
Dél-Pest  171    1 170  1 057  90,34  448  42,38  79  7,47  254  24,03  276  26,11    527  49,86  530  50,14  42,38 
Dél-Pest  172    2 003  1 775  88,62  676  38,08  230  12,96  504  28,39  365  20,56    906  51,04  869  48,96  38,08 
Dél-Pest  173    1 446  1 253  86,65  450  35,91  166  13,25  324  25,86  313  24,98    616  49,16  637  50,84  35,91 
Dél-Pest  174    1 940  1 510  77,84  722  47,81  163  10,79  252  16,69  373  24,70    885  58,61  625  41,39  47,81 
Dél-Pest  175    2 074  1 843  88,86  763  41,40  186  10,09  392  21,27  502  27,24    949  51,49  894  48,51  41,40 
Dél-Pest  176    1 853  1 645  88,77  637  38,72  178  10,82  358  21,76  472  28,69    815  49,54  830  50,46  38,72 
Dél-Pest  177    2 052  1 864  90,84  531  28,49  141  7,56  363  19,47  829  44,47    672  36,05  1 192  63,95  44,47 
Dél-Pest  178    1 548  1 323  85,47  497  37,57  112  8,47  191  14,44  523  39,53    609  46,03  714  53,97  39,53 
Dél-Pest  179    2 168  1 963  90,54  762  38,82  133  6,78  259  13,19  809  41,21    895  45,59  1 068  54,41  41,21 
Dél-Pest  180    2 416  2 164  89,57  532  24,58  85  3,93  214  9,89  1333  61,60    617  28,51  1 547  71,49  61,60 
Dél-Pest  181    1 962  1 755  89,45  598  34,07  113  6,44  208  11,85  836  47,64    711  40,51  1 044  59,49  47,64 
Dél-Pest  182    1 962  1 760  89,70  502  28,52  87  4,94  249  14,15  922  52,39    589  33,47  1 171  66,53  52,39 
Dél-Pest  183    2 665  2 400  90,06  895  37,29  152  6,33  280  11,67  1073  44,71    1 047  43,63  1 353  56,38  44,71 
Dél-Pest  184    1 864  1 624  87,12  603  37,13  64  3,94  238  14,66  719  44,27    667  41,07  957  58,93  44,27 
Dél-Pest  185    2 368  2 172  91,72  901  41,48  211  9,71  98  4,51  962  44,29    1 112  51,20  1 060  48,80  44,29 
Dél-Pest  186    2 109  1 492  70,74  317  21,25  48  3,22  134  8,98  993  66,55    365  24,46  1 127  75,54  66,55 
10  Dél-Pest  187    1 063  935  87,96  262  28,02  81  8,66  38  4,06  554  59,25    343  36,68  592  63,32  59,25 
10  Dél-Pest  188    1 229  1 064  86,57  407  38,25  86  8,08  73  6,86  498  46,80    493  46,33  571  53,67  46,80 
10  Dél-Pest  189    1 229  1 093  88,93  438  40,07  56  5,12  13  1,19  586  53,61    494  45,20  599  54,80  53,61 
10  Dél-Pest  190    1 648  1 472  89,32  519  35,26  117  7,95  41  2,79  795  54,01    636  43,21  836  56,79  54,01 
10  Dél-Pest  191    1 271  1 176  92,53  680  57,82  32  2,72  0,60  457  38,86    712  60,54  464  39,46  57,82 
10  Dél-Pest  192    1 504  1 307  86,90  561  42,92  286  21,88  86  6,58  374  28,62    847  64,80  460  35,20  42,92 
10  Dél-Pest  193    1 617  1 427  88,25  396  27,75  134  9,39  44  3,08  853  59,78    530  37,14  897  62,86  59,78 
10  Dél-Pest  194    1 059  953  89,99  261  27,39  117  12,28  133  13,96  442  46,38    378  39,66  575  60,34  46,38 
10  Dél-Pest  195    1 602  1 450  90,51  529  36,48  166  11,45  130  8,97  625  43,10    695  47,93  755  52,07  43,10 
10  Dél-Pest  196    1 066  963  90,34  283  29,39  136  14,12  97  10,07  447  46,42    419  43,51  544  56,49  46,42 
10  Dél-Pest  197    1 190  1 040  87,39  254  24,42  101  9,71  143  13,75  542  52,12    355  34,13  685  65,87  52,12 
10  Dél-Pest  198    1 173  1 071  91,30  306  28,57  41  3,83  44  4,11  680  63,49    347  32,40  724  67,60  63,49 
10  Dél-Pest  199    1 260  1 091  86,59  271  24,84  90  8,25  65  5,96  665  60,95    361  33,09  730  66,91  60,95 
10  Dél-Pest  200    1 233  1 043  84,59  248  23,78  65  6,23  66  6,33  664  63,66    313  30,01  730  69,99  63,66 
Összesen        351 932  310 914  88,34  96 271  30,96  19 087  6,14  73 913  23,77  121 643  39,12    115 358  37,10  195 556  62,90     
 
Forrás: Mónus Illés: Az országgyűlési képviselőválasztás számadatai. A budapesti és budapestkörnyéki képviselőválasztás számadatai 1922-ről és 1926-ról. Szocializmus, 1927/2. 41–56., táblázatok: 48–56. 
KKER22  VKER22  VJOG22  ERV22  ARANY22S  KER22  KER22S  TJOBB22  TJOBB22S  LIB22  LIB22S  MSZDP22  MSZDP22S    JOBB22  JOBB22S  BALIB22  BALIB22S                                                   
1-3  Buda  75 489  66 579  88,20  30 411  45,68  5 103  7,66  9 255  13,90  21 810  32,76    35 514  53,34  31 065  46,66                                                   
5-7  Észak-Pest  133 233  119 268  89,52  24 015  20,14  3 280  2,75  43 846  36,76  48 127  40,35    27 295  22,89  91 973  77,11                                                   
4, 7-10  Dél-Pest  143 210  125 067  87,33  41 845  33,46  10 704  8,56  20 812  16,64  51 706  41,34    52 549  42,02  72 518  57,98                                                   
Összesen    351 932  310 914  88,34  96 271  30,96  19 087  6,14  73 913  23,77  121 643  39,12    115 358  37,10  195 556  62,90                                                   
 
Forrás: Mónus Illés: Az országgyűlési képviselőválasztás számadatai. A budapesti és budapestkörnyéki képviselőválasztás számadatai 1922-ről és 1926-ról. Szocializmus, 1927/2. 41–56., táblázatok: 48–56. 
 
KKER22  VKER22  VJOG22  SZAV22  SZAV22S  ERV22  ERV22S  TLEN22  TLEN22S  KREP22  KREP22S  AFP22  AFP22S  KNP22  KNP22S  SZKRE22  SZKRE22S  KRSZP22  KRSZP22S  NPP22  NPP22S  GPP22  GPP22S  HP22  HP22S  ENDSZP22  ENDSZP22S  F48KP22  F48KP22S  MSZDP22  MSZDP22S    KER22  KER22S  TJOBB22  TJOBB22S  JOBB22  JOBB22S  LIB22  LIB22S  BALIB22  BALIB22S   
1-3  Buda  75 323  68 519  90,97  67 259  98,16  1 260  1,84  18 286  27,19  8 645  12,85  0  0,00  0  0,00  3 997  5,94  2 625  3,90  2 501  3,72  0  0,00  7 689  11,43  1 595  2,37  21 921  32,59    30 928  45,98  5 126  7,62  36 054  53,60  9 284  13,80  31 205  46,40   
5-7  Észak-Pest  134 734  123 655  91,78  119 250  96,44  4 405  3,56  13 010  10,91  0  0,00  3 569  2,99  7 530  6,31  0  0,00  3 176  2,66  0  0,00  0  0,00  43 846  36,77  0  0,00  48 119  40,35    24 109  20,22  3 176  2,66  27 285  22,88  43 846  36,77  91 965  77,12   
4, 7-10  Dél-Pest  142 423  130 612  91,71  125 210  95,86  5 402  4,14  22 145  17,69  11 297  9,02  0  0,00  0  0,00  8 463  6,76  3 674  2,93  5 034  4,02  1 991  1,59  20 808  16,62  0  0,00  51 798  41,37    41 905  33,47  10 699  8,54  52 604  42,01  20 808  16,62  72 606  57,99   
Összesen    352 480  322 786  91,58  311 719  96,57  11 067  3,43  53 441  17,14  19 942  6,40  3 569  1,14  7 530  2,42  12 460  4,00  9 475  3,04  7 535  2,42  1 991  0,64  72 343  23,21  1 595  0,51  121 838  39,09    96 942  31,10  19 001  6,10  115 943  37,19  73 938  23,72  195 776  62,81   
 
Forrás: Budapest Székesfőváros Statisztikai Évkönyve, 1921–1924., 566. 
KKER22  VKER22  VJOG22  ERV22  ARANY22S  KER22  KER22S  TJOBB22  TJOBB22S  LIB22  LIB22S  MSZDP22  MSZDP22S    JOBB22  JOBB22S  BALIB22  BALIB22S                                                 
Buda  37 686  32 924  87,36  16 812  51,06  3 006  9,13  3 610  10,96  9 496  28,84    19 818  60,19  13 106  39,81                                                 
Buda  20 659  18 204  88,12  8 776  48,21  1 551  8,52  3 115  17,11  4 762  26,16    10 327  56,73  7 877  43,27                                                 
Buda  17 144  15 451  90,12  4 823  31,21  546  3,53  2 530  16,37  7 552  48,88    5 369  34,75  10 082  65,25                                                 
Dél-Pest  11 804  10 100  85,56  4 025  39,85  1 746  17,29  2 240  22,18  2 089  20,68    5 771  57,14  4 329  42,86                                                 
Észak-Pest  27 516  25 102  91,23  5 368  21,38  958  3,82  10 568  42,10  8 208  32,70    6 326  25,20  18 776  74,80                                                 
Észak-Pest  59 252  52 577  88,73  10 262  19,52  1 505  2,86  17 719  33,70  23 091  43,92    11 767  22,38  40 810  77,62                                                 
É és D-Pest  68 607  60 978  88,88  14 460  23,71  1 948  3,19  19 067  31,27  25 503  41,82    16 408  26,91  44 570  73,09                                                 
Dél-Pest  56 710  49 365  87,05  15 398  31,19  3 893  7,89  9 044  18,32  21 030  42,60    19 291  39,08  30 074  60,92                                                 
Dél-Pest  34 410  30 128  87,56  10 932  36,29  2 426  8,05  5 040  16,73  11 730  38,93    13 358  44,34  16 770  55,66                                                 
10  Dél-Pest  18 144  16 085  88,65  5 415  33,66  1 508  9,38  980  6,09  8 182  50,87    6 923  43,04  9 162  56,96                                                 
Összesen    351 932  310 914  88,34  96 271  30,96  19 087  6,14  73 913  23,77  121 643  39,12    115 358  37,10  195 556  62,90                                                 
 
Forrás: Mónus Illés: Az országgyűlési képviselőválasztás számadatai. A budapesti és budapestkörnyéki képviselőválasztás számadatai 1922-ről és 1926-ról. Szocializmus, 1927/2. 41–56., táblázatok: 48–56. 
 
KKER22  VKER22  VJOG22  SZAV22  SZAV22S  ERV22  ERV22S  TLEN22  TLEN22S  KREP22  KREP22S  AFP22  AFP22S  KNP22  KNP22S  SZKRE22  SZKRE22S  KRSZP22  KRSZP22S  NPP22  NPP22S  GPP22  GPP22S  HP22  HP22S  ENDSZP22  ENDSZP22S  F48KP22  F48KP22S  MSZDP22  MSZDP22S    KER22  KER22S  TJOBB22  TJOBB22S  JOBB22  JOBB22S  LIB22  LIB22S  BALIB22  BALIB22S 
Buda  38 343  34 561  90,14  33 945  98,22  616  1,78  10 762  31,70  5 206  15,34  0  0,00  0  0,00  1 484  4,37  1 418  4,18  1 688  4,97  0  0,00  3 249  9,57  500  1,47  9 638  28,39    17 452  51,41  3 106  9,15  20 558  60,56  3 749  11,04  13 387  39,44 
Buda  19 810  18 048  91,11  17 678  97,95  370  2,05  4 915  27,80  2 573  14,55  0  0,00  0  0,00  1 016  5,75  877  4,96  592  3,35  0  0,00  2 697  15,26  338  1,91  4 670  26,42    8 504  48,10  1 469  8,31  9 973  56,41  3 035  17,17  7 705  43,59 
Buda  17 170  15 910  92,66  15 636  98,28  274  1,72  2 609  16,69  866  5,54  0  0,00  0  0,00  1 497  9,57  330  2,11  221  1,41  0  0,00  1 743  11,15  757  4,84  7 613  48,69    4 972  31,80  551  3,52  5 523  35,32  2 500  15,99  10 113  64,68 
Dél-Pest  11 815  10 453  88,47  10 098  96,60  355  3,40  1 997  19,78  1 617  16,01  0  0,00  0  0,00  411  4,07  720  7,13  884  8,75  142  1,41  2 240  22,18  0  0,00  2 087  20,67    4 025  39,86  1 746  17,29  5 771  57,15  2 240  22,18  4 327  42,85 
Észak-Pest  28 916  25 977  89,84  25 101  96,63  876  3,37  2 814  11,21  0  0,00  550  2,19  2 049  8,16  0  0,00  913  3,64  0  0,00  0  0,00  10 567  42,10  0  0,00  8 208  32,70    5 413  21,56  913  3,64  6 326  25,20  10 567  42,10  18 775  74,80 
Észak-Pest  59 253  54 519  92,01  52 511  96,32  2 008  3,68  5 523  10,52  0  0,00  1 568  2,99  3 190  6,07  0  0,00  1 425  2,71  0  0,00  0  0,00  17 715  33,74  0  0,00  23 090  43,97    10 281  19,58  1 425  2,71  11 706  22,29  17 715  33,74  40 805  77,71 
É és D-Pest  68 667  63 435  92,38  61 067  96,27  2 368  3,73  7 843  12,84  1 982  3,25  1 451  2,38  2 291  3,75  943  1,54  1 223  2,00  521  0,85  215  0,35  19 072  31,23  0  0,00  25 526  41,80    14 510  23,76  1 959  3,21  16 469  26,97  19 072  31,23  44 598  73,03 
Dél-Pest  56 072  51 555  91,94  49 454  95,92  2 101  4,08  7 666  15,50  4 754  9,61  0  0,00  0  0,00  3 011  6,09  1 200  2,43  2 148  4,34  561  1,13  9 040  18,28  0  0,00  21 074  42,61    15 431  31,20  3 909  7,90  19 340  39,11  9 040  18,28  30 114  60,89 
Dél-Pest  34 369  31 522  91,72  30 145  95,63  1 377  4,37  6 978  23,15  2 127  7,06  0  0,00  0  0,00  1 834  6,08  834  2,77  1 077  3,57  505  1,68  5 040  16,72  0  0,00  11 750  38,98    10 939  36,29  2 416  8,01  13 355  44,30  5 040  16,72  16 790  55,70 
10  Dél-Pest  18 065  16 806  93,03  16 084  95,70  722  4,30  2 334  14,51  817  5,08  0  0,00  0  0,00  2 264  14,08  535  3,33  404  2,51  568  3,53  980  6,09  0  0,00  8 182  50,87    5 415  33,67  1 507  9,37  6 922  43,04  980  6,09  9 162  56,96 
Összesen    352 480  322 786  91,58  311 719  96,57  11 067  3,43  53 441  17,14  19 942  6,40  3 569  1,14  7 530  2,42  12 460  4,00  9 475  3,04  7 535  2,42  1 991  0,64  72 343  23,21  1 595  0,51  121 838  39,09    96 942  31,10  19 001  6,10  115 943  37,19  73 938  23,72  195 776  62,81 
 
Forrás: Budapest Székesfőváros Statisztikai Évkönyve, 1921–1924., 566.